Proboszcz parafii p. w. Matki Bożej Bolesnej  Jarocinie
Ks. Tadeusz Kuźniar

 

 

Ksiądz Proboszcz Tadeusz Kuźniar urodził się w roku 1949 roku w zasobnej wsi Markowa w powiecie łańcuckim. W 1967 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1973 r. z rąk biskupa Tadeusza Błaszkiewicza w Łańcucie. Podczas swojej 42 -letniej posługi najpierw pełnił obowiązki wikariusza: w Jarocinie, Osobnicy, Tyrawie Wołoskiej, Grodzisku Dolnym. Następnie biskup powołał księdza Tadeusza na proboszcza parafii w Chodaczowie, a później skierował do Jarocina.

W okresie 28 lat swojej posługi duszpasterskiej w Parafii Jarocin:

- dokończył budowę plebanii w Jarocinie,

- wybudował nowe budynki gospodarcze (stajnię i stodołę) oraz garaże,

- zbudował kościół filialny w Mostkach – Wasile wraz z pomieszczeniem mieszkalnym,

- postawił kościół - kaplice w Nalepach,

- wybudował kaplicę cmentarną w Jarocinie oraz wykonał nowe ogrodzenie cmentarza,

- dokonał dużego remontu, modernizacji i konserwacji kościoła parafialnego - (wzmocnienia fundamentów, wymiany pokrycia dachowego na blachę miedzianą oraz malowania wewnątrz i na zewnątrz ścian świątyni, wstawienia witraży),

- zmodernizował murowaną dzwonnicę w Jarocinie.

Wszystko to, co wzbogaciło naszą parafię jest Bogu na chwałę a potomnym na pamiątkę.

Ksiądz Tadeusz Kuźniar to kapłan, który prowadzi pracowite życie, wykazuje ciągłą gotowość do wypełniania przyjętych na siebie obowiązków.

 

 

 

 

Ks. dr Janusz Kucz

 

 

 

Urodził się 1 września 1975 roku w Dynowie w Województwie Podkarpackim. Po ukończeniu I LO im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w latach (1990-1994), podjął studia teologiczo-filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w latach (1994-1997) a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu w latach (1997-2000). W roku (2000) przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bp Wacława Świerzawskiego. Następnie został skierowany przez Ks. Biskupa na studia do Rzymu z zakresu Patrystyki na Augustinianum w latach (2002-2005), które ukończył obroną pracy licencjackiej 9 grudnia 2005 roku. Następnie, w latach (2006-2008) rozpoczął studia doktoranckie na wydziale teologicznym Angelicum, które zwieńczył obroną doktoratu 3 marca 2009 roku. W latach (2006-2011) podjął pracę duszpasterską we Włoszech w Diecezji Modena. Od 1 września 2011 roku został skierowany przez Ks. dr Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza na stanowisko Profesora w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Od 1 września 2015 podejmuje pracę duszpasterską w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie, kierując się słynną, życiową dewizą największego geniusza ludzkości Świętego Augustyna, którą uczynił swoją: „Przeszłość moją o Panie powierzam twemu Miłosierdziu, moją teraźniejszość twojej Miłości, moją zaś przyszłość oddaję w ręce twojej Opatrzności".